Giới thiệu văn bản mới »

Văn bản »

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 1181/TXNK-CST 12/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng ...
2 2380/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV
3 2381/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về vướng mắc C/O
4 1063/TXNK-CST 05/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập ...
5 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (hiệu lực ngày 20/05/2017)
6 1105/QĐ-BCT 30/03/2017 Quyết định của Bộ Công thương về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập ...
7 166/QĐ-BTC 25/01/2017 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn ...
8 05-CTR/ĐU 23/01/2017 Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tinhv về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TW, ...
9 478-CT/TU 19/01/2017 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Bna chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
10 479-CT/TU 19/01/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thư Viện Ảnh