Thứ Năm, Ngày 31/07/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH: ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - PHÁT TRIỂN, THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO!

Doanh nghiệp "dài cổ" chờ được cấp C/O tại chỗ

Doanh nghiệp

“Đến khi nào Ban quản lí khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có quyền hạn cấp C/O giáp lưng?"

Đây là câu hỏi mà nhiều năm na...

Hải quan Cầu Treo, Hà Tĩnh triển khai hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS

Hải quan Cầu Treo, Hà Tĩnh triển khai hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS

 Từ ngày 23/5/2014 đến 30/6/2014, đã có 402 tờ khai của 112 doanh nghiệp thông quan qua VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan cửa ...

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên các gói thầu:

- Mua sắm trang thiết bị điện tử, điện lạnh cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

- Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2014

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng...

Doanh nghiệp "dài cổ" chờ được cấp C/O tại chỗ

Doanh nghiệp

“Đến khi nào Ban quản lí khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có quyền hạn cấp C/O giáp lưng?"

Đây là câu hỏi mà nhiều năm nay Doanh nghiệp tư nhân Soa Hiểu cùng các doanh nghiệp trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) gửi đến lực lượng Hải quan đang thực hiện nhiệm ...

Hỗ trợ thủ tục hải quan cho DN bị thiệt hại

Để tạo thuận lợi cho DN sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh sau cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6148/TCHQ-VP   .

Theo đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

- Cử cán bộ tìm hiểu, đánh giá mức độ thiệt hại của DN nhằm xác định số ti...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh