Thứ Tư, Ngày 27/05/2013      ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin người khai Hải quan, người nộp thuế

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin người khai Hải quan, người nộp thuế

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành Hải quan, công tác tuyên tuyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin ...

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tổ công tác của Ban nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh.

     Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tổ công tác của Ban nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh.

Chiều ngày 22/5/2015, Tổ công tác Ban Nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Cục Hải quan tỉ...

# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu/Tóm tắt
1 134/2014/TT-BTC 09/12/2014 Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
2 32/2014/TT-BTC 03/11/2014 Thông tư 32/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại
3 19/2014/TT-BTC 02/11/2014 Thông tư 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
4 37/2014/TT-BCT 24/10/2014 Thông tư 37/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia
5 3091/QĐ-TCHQ 24/10/2014 Quyết định 3091/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thí điểm thực hiện việc trừ lùi, thống kê container hàng hóa nhập khẩu đưa ra và tồn trong địa bàn giám sát hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện trên Hệ thống thông tin e-manifest
6 3147/QĐ-TCHQ 24/10/2014 Quyết định 3147/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung nội dung Phụ lục II về thông điệp trao đổi dữ liệu, ban hành kèm theo Quyết định 2924/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2014
7 2650/QĐ-BTC 15/10/2014 Quyết định 2650/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính
8 151/2014/TT-BTC 10/10/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
9 2981/QĐ-TCHQ 10/10/2014 Quyết định 2981/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan
10 131/2014/TT-BTC 08/10/2014 Thông tư 131/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013

Hướng dẫn thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy

Hướng dẫn thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết vướng mắc liên quan đến việc khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

 

Theo đó, về mẫu tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất theo phụ lục IV ban h...

Tuyên ngôn phục vụ khách hàng ngành Hải quan sửa đổi, bổ sung

Để phù hợp với Luật Hải quan 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, nhằm tiếp tục đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định số 952/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung ...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh