Thứ Bảy, Ngày 01/11/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH THI ĐUA HƯỚNG TỚI 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH

Hà Tĩnh dồn sức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách (bài 2): Thu nội địa - gian nan chặng nước rút

Hà Tĩnh dồn sức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách (bài 2): Thu nội địa - gian nan chặng nước rút

Đã qua hơn 2/3 chặng đường nhưng tình hình thu ngân sách nội địa mới chỉ đạt xấp xỉ 50% kế hoạch đề ra. Những “điểm nghẽn” vừa khá...

Tập trung công tác thu ngân sách tại các khu kinh tế

Tập trung công tác thu ngân sách tại các khu kinh tế

Sáng nay (27/10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì tổ chức họp Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý thu nộp ngâ...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và công văn số 11158/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị ...

Xử lý khi khai nhầm chỉ tiêu không được phép sửa

Xử lý khi khai nhầm chỉ tiêu không được phép sửa

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn thực hiện đối với vướng mắc của DN và Hải quan địa phương khi thực hiện các quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC như: Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ; thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh