Thứ Sáu, Ngày 19/09/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH HẢI QUAN 10/9/1945 - 10/92014

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,3 tỷ USD

Nhờ đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, chăm lo xây dựng lực lượng về mọi mặt, 8 tháng đầu năm 2014, Hải quan Hà Tĩnh đạt kết qu...

Hải quan CKQT Cầu Treo: Sôi nổi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành (10/9/1945 - 10/9/2014)

Hải quan CKQT Cầu Treo: Sôi nổi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thành lập ngành (10/9/1945 - 10/9/2014)

            Kỷ niệm 69 năm thành lập ngành Hải quan Việt Nam, nơi biên cương...

Góp ý dự thảo Nghị định về thủ tục Hải quan và thành lập Cục Hải quan

Thực hiện công văn số 11156/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và công văn số 11158/BTC-TCHQ ngày 11/8/2014 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị ...

Quy định mới về thủ tục kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Thông tư được ký ban hành ngày 28/8/2014 bao gồm 3 Chương và 14 Điều, các quy đị...

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh