Thứ Năm, Ngày 24/04/2013      CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH: ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - PHÁT TRIỂN, THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO!

HQ KKT Cầu Treo dùng chó nghiệp vụ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

HQ KKT Cầu Treo dùng chó nghiệp vụ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo ngày càng phát huy vai trò của Chó nghiệp vụ trong công tác phát hiện và bắt giữ cá...

CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH CHỦ ĐỘNG - TẬP TRUNG - QUYẾT LIỆT, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2014

CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH CHỦ ĐỘNG - TẬP TRUNG - QUYẾT LIỆT, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2014, Cục Hải quan Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao chỉ tiêu thu thuế xuất – nhập khẩu 1.050 tỷ đồng tăng hơn so với năm 2013 là 5 %. T...

Chính sách Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4

Thời hạn khai hải quan điện tử; Điều kiện nhập khẩu xe ô tô mô tô của Việt kiều hồi hương; Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ... là một trong những chính sách quan trọng trong lĩnh vực Hải quan - Thương mại có hiệu lực trong tháng 4 này. Cụ thể như sau:

  • Cổng thông tin Chính phủ
  • Photo Title 2
  • Cơ sở dữ liệu Quốc gia
  • Photo Title 4
  • Báo Hải quan
  • Cổng thông tin Hà Tĩnh