Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số/Ký hiệu: NQĐHCuc
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 - 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 07/05/2015
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: NQĐHCuc