Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Số/Ký hiệu: 288 - CTr/TU
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 07/07/2016
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 288 - CTr/TU