Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Bna chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Số/Ký hiệu: 478-CT/TU
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Bna chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 19/01/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 478-CT/TU