Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Số/Ký hiệu: 479-CT/TU
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 19/01/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 479-CT/TU