Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV

Số/Ký hiệu: 2380/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/04/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 2380/TCHQ-GSQL