Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương

Số/Ký hiệu: 824/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/05/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 824/QĐ-BTC