Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số/Ký hiệu: 28/2017/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung: Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh/TP
Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 29/05/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 28/2017/QĐ-UBND