Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Số/Ký hiệu: 12-NQ/TW
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: 14
Cơ quan ban hành: 13
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/06/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 12-NQ/TW