Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI

Số/Ký hiệu: 665-CV/TU
Trích yếu nội dung: Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Trần Nam Hồng
Ngày ban hành: 21/06/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 665-CV/TU