Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Số/Ký hiệu: 4520/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký:
Ngày ban hành: 05/07/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 4520/TCHQ-GSQL