Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Số/Ký hiệu: 64-KH/ĐU
Trích yếu nội dung: Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Lương Trường Thọ
Ngày ban hành: 12/07/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 64-KH/ĐU