Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Số/Ký hiệu: 14-CT/TW
Trích yếu nội dung: Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/07/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 14-CT/TW