Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Số/Ký hiệu: 1589/GSQL-GQ1
Trích yếu nội dung: Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/08/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1589/GSQL-GQ1