Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Bộ Công thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu

Số/Ký hiệu: 2754/QĐ-BCT
Trích yếu nội dung: Quyết định của Bộ Công thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 20/07/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 2754/QĐ-BCT