Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông tư của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Số/Ký hiệu: 11/2017/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 11/2017/TT-BCT