Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Số/Ký hiệu: 2999/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/09/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 2999/QĐ-TCHQ