Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số/Ký hiệu: 37/2017/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/08/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 37/2017/QĐ-TTg