Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

Số/Ký hiệu: 5975/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 5975/TCHQ-GSQL