Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Kết luận số 52-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Số/Ký hiệu: 52-KL/TU
Trích yếu nội dung: Kết luận số 52-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Loại văn bản: Nghiệp vụ Hải quan
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH ĐẢNG BỘ TỈNH
Người ký: Đ/c Trần Nam Hồng
Ngày ban hành: 23/10/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 52-KL/TU