Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ

Số/Ký hiệu: 98-QĐ/TW
Trích yếu nội dung: Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 07/10/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 98-QĐ/TW