Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Số/Ký hiệu: 10-Ctr/ĐUK
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Người ký: Đ/c Trần Thế Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 10-Ctr/ĐUK