Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới

Số/Ký hiệu: 21-NQ/TW
Trích yếu nội dung: Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 25/10/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 21-NQ/TW