Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Số/Ký hiệu: 105-QĐ/TW
Trích yếu nội dung: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 19/12/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 105-QĐ/TW