Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/2017

Số/Ký hiệu: 5680-CV/VPTW
Trích yếu nội dung: Gửi bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc ngày 28/12/2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Lê Quang Vinh
Ngày ban hành: 29/12/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 5680-CV/VPTW