Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Tuyên truyền kỉ niệm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"

Số/Ký hiệu: 3825-CV/BTGTW
Trích yếu nội dung: Tuyên truyền kỉ niệm 170 ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Người ký: Đ/c Lâm Phương Thanh
Ngày ban hành: 25/12/2017
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 3825-CV/BTGTW