Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Số/Ký hiệu: 59/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/04/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 59/2018/NĐ-CP