Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo kết luận cuộc họp BCH Đảng ủy tháng 3/2018

Số/Ký hiệu: 21-TB/ĐU
Trích yếu nội dung: Thông báo kết luận cuộc họp BCH Đảng ủy tháng 3/2018
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Chỉ thị - Nghị quyết của Đảng
Cơ quan ban hành: ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ TĨNH
Người ký: Đ/c Trần Thị Song Hà
Ngày ban hành: 07/03/2018
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 21-TB/ĐU