Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo tổ chức các khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật về hải quan dành cho nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan

Số/Ký hiệu: 100/GSQL-TH
Trích yếu nội dung: Thông báo tổ chức các khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật về hải quan dành cho nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký:
Ngày ban hành: 15/01/2019
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 100/GSQL-TH