Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Số/Ký hiệu: 1304/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải Quan
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 29/04/2020
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 1304/QĐ-TCHQ