Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

Số/Ký hiệu: 46/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/04/2020
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 46/2020/NĐ-CP