Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông tư về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ Công thương ban hành

Số/Ký hiệu: 19/2020/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư về sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ Công thương ban hành
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 14/08/2020
Trạng thái hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải tệp nội dung toàn văn: 19/2020/TT-BCT