Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Phi mậu dịch, XNK biên giới, bưu chính, chuyển phát nhanh

TT Tên thủ tục CQ thực hiện Mức DV Lượt xem
1 Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Cấp Chi cục 2 1387
2 Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới Cấp Chi cục 2 1353
3 Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Cấp Chi cục 2 1364
4 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới Cấp Chi cục 2 1378
5 Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính Cấp Chi cục 2 1365
6 Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu gửi quan dịch vụ bưu chính Cấp Chi cục 2 1358
7 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 1391
8 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ Cấp Chi cục 2 1383
9 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế Cấp Chi cục 1 1368
10 Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại sân bay quốc tế Cấp Chi cục 2 1365