Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo Đấu giá tài sản thanh lý (lần 5)

    Thông báo Đấu giá tài sản thanh lý (lần 5)

Tổ chức đấu giá tài sản Xe ô tô Ford Transit

421 view Xem chi tiết

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

651 view Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

    Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2178 view Xem chi tiết

Hải quan chính thức vận hành số điện thoại tư vấn 1900 96 96 47

    Hải quan chính thức vận hành số điện thoại tư vấn 1900 96 96 47

Sau thời gian thử nghiệm, từ ngày 10/8/2018, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai hệ thống Tổng đài hỗ trợ vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh ...

1791 view Xem chi tiết

Thông báo: Đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018

    Thông báo: Đăng ký nhu cầu tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ...

2712 view Xem chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

    Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

1196 view Xem chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

    Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

807 view Xem chi tiết

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2017 - 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà ...

    Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng giai đoạn 2017 - 2018 của Cục Hải  ...

Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

3277 view Xem chi tiết

Ngày 19/7: Giao lưu trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia

    Ngày 19/7: Giao lưu trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia

(HQ Online)- Từ 9 giờ đến 11giờ ngày 19/7, Báo Hải quan tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với bạn đọc về chủ đề “Cơ chế một cửa quốc gia - kỳ ...

1900 view Xem chi tiết

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ...

    Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị  ...

Chương trình sẽ diễn ra từ 9-11h ngày 13/6/2018, kính mời cộng đồng doanh nghiệp quan tâm truy cập vào địa chỉ: www.baohaiquan.vn để biết thông tin chi ...

2533 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5