Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm tham vấn Hải quan-doanh nghiệp

    Chia sẻ kinh nghiệm tham vấn Hải quan-doanh nghiệp

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 3199/QĐ-TCHQ ban hành Tuyển tập “Các tình huống tham vấn Hải quan-doanh nghiệp và các ...

1914 view Xem chi tiết

Quy định mới về cơ cấu, tổ chức của Hải quan các tỉnh, thành phố

    Quy định mới về cơ cấu, tổ chức của Hải quan các tỉnh, thành phố

(HQ Online)-Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 6-9-2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan ...

1935 view Xem chi tiết

Tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp

    Tiếp tục nâng cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp

(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay ngành Hải quan đã cung cấp 182 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 168 dịch vụ liên quan đến thủ tục hành ...

2334 view Xem chi tiết

Quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan

    Quy định rõ thời điểm nộp giấy phép khi thực hiện thủ tục hải quan

HQ Online)-Tổng cục Hải quan đang dự kiến đưa nội dung thời điểm phải có giấy phép đối với những lô hàng phải có giấy phép khi XK, NK ở Nghị định ...

4662 view Xem chi tiết

Những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đối với toàn Ngành Hải quan trong việc thực hiện Nghị quyết ...

    Những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra đối với toàn Ngành Hải quan trong việc thực hiện Nghị quyết  ...

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng ...

3846 view Xem chi tiết

Những nhóm hàng xuất khẩu chính 8 tháng/2016

    Những nhóm hàng xuất khẩu chính 8 tháng/2016

(HQ Online)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 8 tháng/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 223,55 tỷ USD, tăng 3,3% ...

2359 view Xem chi tiết

Thanh niên với “Hải quan Việt Nam-một chặng đường lịch sử”

    Thanh niên với “Hải quan Việt Nam-một chặng đường lịch sử”

(HQ Online)-Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2016), sáng 8-9, tại Bảo tàng Hải quan Việt Nam(nằm trong trụ sở Tổng cục Hải ...

2733 view Xem chi tiết

Hải quan Hà Tĩnh: Thu hồi danh mục miễn thuế của 2 doanh nghiệp

    Hải quan Hà Tĩnh: Thu hồi danh mục miễn thuế của 2 doanh nghiệp

(HQ Online)- Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa thu hồi Danh mục miễn thuế của Công ty CP đầu tư phát triển Việt Lào và Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng ...

2825 view Xem chi tiết

Tạo thước đo năng lực cán bộ công chức Hải quan

    Tạo thước đo năng lực cán bộ công chức Hải quan

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị 3957/CT-TCHQ về đẩy mạnh hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực Hải quan ...

5302 view Xem chi tiết

Truy thu hơn 5,4 tỷ đồng tiền thuế của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

    Truy thu hơn 5,4 tỷ đồng tiền thuế của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà  ...

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định ấn định thuế, truy thu hơn 5,4 tỷ đồng tiền thuế đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa ...

4389 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10