Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Cải cách - Hiện đại hóa

Hải quan đẩy mạnh số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến

    Hải quan đẩy mạnh số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến

(HQ Online)-Năm 2017, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính ...

2156 view Xem chi tiết

Ngành Hải quan sẽ đánh giá thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng ở cơ sở

    Ngành Hải quan sẽ đánh giá thực hiện các cam kết phục vụ khách hàng ở cơ sở

(HQ Online)- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong lĩnh vực hải quan là một trong các giải pháp đang được cơ quan Hải quan triển ...

4523 view Xem chi tiết

Kết quả khảo sát sự hài lòng của DN là kênh thông tin để hải quan tiếp tục cải cách

    Kết quả khảo sát sự hài lòng của DN là kênh thông tin để hải quan tiếp tục cải cách

HQ Online)-Đây là chỉ đạo của Phó Tổng trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh tại cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục Hải ...

3776 view Xem chi tiết

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?

    Sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan thế nào?

(HQ Online)- Từ ngày 1/3/2017, 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến ...

1318 view Xem chi tiết

KẾT QUẢ XẾP HẠNG ICT INDEX NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

    KẾT QUẢ XẾP HẠNG ICT INDEX NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) - Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) vừa công bố kết quả xếp hạng ICT Index ngành Tài chính năm 2016. ...

2509 view Xem chi tiết

14 TTHC trong lĩnh vực hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính

    14 TTHC trong lĩnh vực hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính

(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan, trong lĩnh vực hải quan hiện có 14 thủ tục hành chính (TTHC) có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm ...

2122 view Xem chi tiết

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đưa 13 thủ tục thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

    Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đưa 13 thủ tục thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc  ...

(HQ Online)-Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, đơn vị đang triển khai dự án xây dựng hệ thống và hạ tầng thông tin riêng phục vụ cho việc thực hiện ...

3464 view Xem chi tiết

Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

    Xử lý nhiều vướng mắc về thuế khi sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC

(HQ Online)- Đây là những vấn đề chưa được quy định trong Thông tư 38/2015/TT-BTC, hoặc phát sinh vướng mắc đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ...

1947 view Xem chi tiết

Hải quan Hà Tĩnh đứng thứ 2 về chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các đơn vị Trung ương ...

    Hải quan Hà Tĩnh đứng thứ 2 về chỉ số Cải cách hành chính năm 2016 của các đơn  ...

Kết quả trên được công bố tại quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, đứng đầu trong khối các cơ quan trung ương ...

3099 view Xem chi tiết

Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan: Những lợi ích vượt trội

    Dịch vụ công trực tuyến ngành Hải quan: Những lợi ích vượt trội

Ngày 14/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, ...

4836 view Xem chi tiết
1 2 3 4