Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

18342 view Xem chi tiết

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ ...

    Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ  ...

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng ...

20179 view Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ,  ...

3283 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát ...

    Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát  ...

Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát lại nền; sơn, sửa chữa toàn bộ cửa đi, cửa sổ; sơn lại nhà làm việc tại Chi cục ...

2038 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau: - Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080 - Đối với cán ...

732 view Xem chi tiết

Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ ...

    Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng  ...

18508 view Xem chi tiết

Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp ...

    Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng  ...

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ...

6657 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng,  ...

3268 view Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    THÔNG BÁO  V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

1489 view Xem chi tiết

Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

    Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

Thực hiện kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, ngày 01/04/2014 ...

945 view Xem chi tiết
1 2 3 4