Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ ...

    Thông báo về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ  ...

(customs.gov.vn) Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch 80% (đối với đường thô), 85%, 100% (đối với đường tinh) theo quy định tại Nghị ...

2967 view Xem chi tiết

Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan

    Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin tờ khai hải quan

(Customs.gov.vn) Để tiếp tục hỗ trợ quý doanh nghiệp tốt hơn khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã triển khai chức năng cho ...

20346 view Xem chi tiết

Không xử lý hoàn thuế trong tháng 1/2016

    Không xử lý hoàn thuế trong tháng 1/2016

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không xử lý hoàn thuế trong tháng 01/2016 (trong thời gian chỉnh lý quyết toán ...

21313 view Xem chi tiết

Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ ...

    Thông báo: Danh sách các cảng biển quốc tế đề nghị Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại hỗ  ...

18657 view Xem chi tiết

Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp ...

    Thông báo địa điểm tổ chức thi và danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp  ...

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; ...

6791 view Xem chi tiết

Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng 19009299

    Tổng cục Hải quan công bố đường dây nóng 19009299

Ngày 10/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường ...

3296 view Xem chi tiết

Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

    Thư chúc mừng năm mới 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

7492 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cập nhật ngày 29/12/2015)

18533 view Xem chi tiết

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ ...

    Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  ...

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng ...

20338 view Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng,  ...

3413 view Xem chi tiết
1 2 3 4