Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    THÔNG BÁO  V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

1527 view Xem chi tiết

Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

    Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

Thực hiện kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, ngày 01/04/2014 ...

999 view Xem chi tiết

Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT–BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

2569 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

903 view Xem chi tiết

Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

    Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Trong hai ngày 14/8 và 17/8/2015, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án USAID GIG tổ chức hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) ...

1442 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau: - Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080 - Đối với cán ...

774 view Xem chi tiết

Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

    Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

Từ tháng 5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức được triển khai mở rộng cho thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá ...

941 view Xem chi tiết

Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

915 view Xem chi tiết

Thông tin về việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Hải quan để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

    Thông tin về việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Hải quan để lừa đảo, chiếm đoạt  ...

Qua công tác thu thập, phân tích thông tin hàng ngày; ngày 24/8/2015, Tổng cục Hải quan phát hiện có thông tin trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung Cục ...

734 view Xem chi tiết

Bảng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS/VCIS

    Bảng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS/VCIS

587 view Xem chi tiết
1 2 3 4