Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Thông báo mời chào hàng:Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ,  ...

3429 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát ...

    Kế hoạch đấu thầu: Công trình Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát  ...

Cải tạo, nâng cấp kho lưu trữ hồ sơ, lợp mái; gia cố và lát lại nền; sơn, sửa chữa toàn bộ cửa đi, cửa sổ; sơn lại nhà làm việc tại Chi cục ...

2180 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

Để vận hành thử nghiệm Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể truy cập địa chỉ sau: - Đối với doanh nghiệp: http://103.248.160.16:8080 - Đối với cán ...

890 view Xem chi tiết

Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

    Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

Từ tháng 5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức được triển khai mở rộng cho thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá ...

1044 view Xem chi tiết

Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

1017 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, nhà bếp, bàn tủ, ...

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng,  ...

3416 view Xem chi tiết

THÔNG BÁO V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    THÔNG BÁO  V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

1626 view Xem chi tiết

Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

    Thông báo khảo sát đánh giá chức năng của Hệ thống VNACCS/VCIS

Thực hiện kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, ngày 01/04/2014 ...

1131 view Xem chi tiết

Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT–BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

2684 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

1004 view Xem chi tiết
1 2 3 4