Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Thông báo

Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

    Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

Từ tháng 5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức được triển khai mở rộng cho thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá ...

886 view Xem chi tiết

Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Mời thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

862 view Xem chi tiết

Thông tin về việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Hải quan để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

    Thông tin về việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Hải quan để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Qua công tác thu thập, phân tích thông tin hàng ngày; ngày 24/8/2015, Tổng cục Hải quan phát hiện có thông tin trên trang mạng xã hội Facebook với nội dung Cục ...

687 view Xem chi tiết

Bảng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS/VCIS

    Bảng mã loại hình trên Hệ thống VNACCS/VCIS

553 view Xem chi tiết

Đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh

    Đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh

750 view Xem chi tiết

Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

    Thông báo: V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT–BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp ...

2510 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

    Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu Cung cấp thiết bị CNTT năm 2015

857 view Xem chi tiết

Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành

    Mời doanh nghiệp tham dự hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên  ...

Trong hai ngày 14/8 và 17/8/2015, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án USAID GIG tổ chức hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) ...

1319 view Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

    Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia

596 view Xem chi tiết

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp điều hòa nhiệt độ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

    Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp điều hòa nhiệt độ cho Cục Hải quan tỉnh Hà  ...

562 view Xem chi tiết
1 2 3 4