Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh.

    Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5580/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2016, hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập ...

2548 view Xem chi tiết

TTLT 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT: Quy định về phối hợp kiểm tra giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC...

    TTLT 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT: Quy định về phối hợp kiểm tra giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC...

Quy định mới về phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành ...

2568 view Xem chi tiết

TT 69/2016/TT-BTC: XNK xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

    TT 69/2016/TT-BTC: XNK xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

Có hiệu lực từ ngày 20/07/2016, Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí ...

1901 view Xem chi tiết

QĐ 20/2016/QĐ-TTg: Báo tin buôn lậu, hàng giả, được thưởng đến 200 triệu đồng

    QĐ 20/2016/QĐ-TTg: Báo tin buôn lậu, hàng giả, được thưởng đến 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, ...

1202 view Xem chi tiết

Thông tư 73/2016/TT-BTC: Bổ sung mặt hàng than chịu thuế suất thuế xuất khẩu 5%

    Thông tư 73/2016/TT-BTC: Bổ sung mặt hàng than chịu thuế suất thuế xuất khẩu 5%

Ngày 20/05/2016, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 73/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc ...

1485 view Xem chi tiết

Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

    Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13  có hiệu lực từ  ...

Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

3018 view Xem chi tiết

Giới thiệu các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10

    Giới thiệu các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ  ...

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều Bộ luật, Luật quan trọng như: Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng ...

1932 view Xem chi tiết

QĐ 18/2016/QĐ-TTg: 6 trường hợp được nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu

    QĐ 18/2016/QĐ-TTg: 6 trường hợp được nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập  ...

Ngày 06/05/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm ...

1730 view Xem chi tiết

Chỉ thị 14/CT-TTG: Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí

    Chỉ thị 14/CT-TTG: Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí

Ngày 10/05/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí; trong đó, nhận định Luật Phí và ...

1039 view Xem chi tiết

Nghị định 34/2016/NĐ-CP: Luật, Nghị định phải được đăng công báo trong thời hạn 18 ngày

    Nghị định 34/2016/NĐ-CP: Luật, Nghị định phải được đăng công báo trong thời  ...

Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ...

729 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10