Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Tăng mức xử phạt vi phạm luật Giao thông đường bộ, tăng mức lương cơ sở là những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2016.

2413 view Xem chi tiết

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

(HQ Online)- Kể từ ngày 1-7, hàng loạt chính sách mới liên quan đến hoạt động XNK cũng như trong lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng, như: Giảm ...

4202 view Xem chi tiết

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

    Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Từ ngày 15/6/2016 trở đi thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT- BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học ...

3086 view Xem chi tiết

Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh.

    Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập cảnh.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5580/TCHQ-GSQL ngày 15/6/2016, hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau của người nhập ...

2641 view Xem chi tiết

TTLT 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT: Quy định về phối hợp kiểm tra giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC...

    TTLT 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT: Quy định về phối hợp kiểm tra giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC...

Quy định mới về phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành ...

2663 view Xem chi tiết

Điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/7/2016 sửa đổi bổ ...

    Điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/7/2016  ...

3218 view Xem chi tiết

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

    Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Từ ngày 15/6/2016 trở đi thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT- BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học ...

3503 view Xem chi tiết

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP: Phạt nặng hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp để làm thủ ...

    Nghị định số 45/2016/NĐ-CP: Phạt nặng hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp  ...

Ngày 26/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 25/10/2013 của Chính ...

4801 view Xem chi tiết

Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

    Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13  có hiệu lực từ  ...

Điểm cần lưu ý khi Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

3127 view Xem chi tiết

Giới thiệu các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10

    Giới thiệu các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ  ...

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều Bộ luật, Luật quan trọng như: Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng ...

2030 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10