Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

    Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Người bệnh không được thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, thời gian nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, quyền được cung cấp dữ ...

1647 view Xem chi tiết

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg: Áp thuế suất nhập khẩu thông thường với nhiều mặt hàng

    Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg: Áp thuế suất nhập khẩu thông thường với nhiều mặt hàng

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối ...

2237 view Xem chi tiết

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

    Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

Ngày 23/08/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo ...

2014 view Xem chi tiết

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

    Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/9/2016. Theo quy định tại Khoản 1, ...

3800 view Xem chi tiết

Nhiều mặt hàng nhập từ Lào được hưởng ưu đãi thuế

    Nhiều mặt hàng nhập từ Lào được hưởng ưu đãi thuế

Chính phủ vừa ban hành nghị định cụ thể hóa Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào đã được hai nước ký hồi tháng 3/2015...

1194 view Xem chi tiết

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP: Áp thuế xuất khẩu 0% với trang sức có hàm lượng vàng dưới 95%

    Nghị định số 122/2016/NĐ-CP: Áp thuế xuất khẩu 0% với trang sức có hàm lượng  ...

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế ...

2918 view Xem chi tiết

Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ Lào

    Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ  ...

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song ...

2971 view Xem chi tiết

QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

    QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/08/2016 kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg. ...

1845 view Xem chi tiết

Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng

    Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng  ...

Hệ thống E-Manifest là Hệ thống "Tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất ...

1714 view Xem chi tiết

Từ tháng 9-2016: Cách tính thuế XK, thuế NK có nhiều thay đổi

    Từ tháng 9-2016: Cách tính thuế XK, thuế NK có nhiều thay đổi

(HQ Online)- Triển khai quy định của Luật Thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13, ngày 1-9-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, ...

1345 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10