Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4

    Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4

(Zing.vn) Được mua bán chỗ để xe ôtô trong chung cư, áp dụng mua sắm tài sản công, thực hiện cơ chế một cửa tại hải quan là những chính sách ...

4607 view Xem chi tiết

Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

    Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. ...

2749 view Xem chi tiết

Thông tư 03/2016/TT-BYT: Từ 06/3/2016 thực hiện quy định mới về kinh doanh dược liệu

    Thông tư 03/2016/TT-BYT: Từ 06/3/2016 thực hiện quy định mới về kinh doanh dược liệu

Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 21/01/2016 về hoạt động kinh doanh dược liệu bao gồm: xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, ...

1320 view Xem chi tiết

Bán hàng trong KKT cửa khẩu không xuất hóa đơn sẽ bị tội trốn thuế

    Bán hàng trong KKT cửa khẩu không xuất hóa đơn sẽ bị tội trốn thuế

(HQ Online)- Thương nhân mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu phải sử dụng hóa đơn. Khi bán hàng ...

2108 view Xem chi tiết

Nghị định 04/2016/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công ...

    Nghị định 04/2016/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công  ...

(Luatvietnam.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 ...

3183 view Xem chi tiết

Một số quy định mới tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi

    Một số quy định mới tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi

(HQ Online)- Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua. Đây là một dự án Luật quan ...

5153 view Xem chi tiết

Quyết định 10/2016/QĐ-TTg: Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

    Quyết định 10/2016/QĐ-TTg: Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Có hiệu lực từ ngày 18/04/2016, Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng ...

1318 view Xem chi tiết

Thông tư 19/2016/TT-BTC: Cơ quan Nhà nước phải thuê máy móc, thiết bị nếu chỉ sử dụng 3 ...

    Thông tư 19/2016/TT-BTC: Cơ quan Nhà nước phải thuê máy móc, thiết bị nếu chỉ sử  ...

(Luatvietnam.vn) Đây là nội dung được nêu tại Thông tư số 19/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/02/2016 hướng dẫn một số nội dung của Quyết định ...

1823 view Xem chi tiết

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế với thương mại biên giới

    Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế với thương mại biên giới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương ...

2192 view Xem chi tiết

Bãi bỏ thủ tục hành chính đối với nghiệp vụ Kiểm tra sau thông quan

    Bãi bỏ thủ tục hành chính đối với nghiệp vụ Kiểm tra sau thông quan

Thủ tục hành chính đối với nghiệp vụ Kiểm tra sau thông quan của cơ quan Hải quan đã được bãi bỏ. Đó là nội dung được quy định tại Quyết định ...

3483 view Xem chi tiết
11 12 13 14