Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

TT 69/2016/TT-BTC: XNK xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

    TT 69/2016/TT-BTC: XNK xăng dầu phải có phần mềm theo dõi, quản lý

Có hiệu lực từ ngày 20/07/2016, Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 06/05/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí ...

1985 view Xem chi tiết

QĐ 20/2016/QĐ-TTg: Báo tin buôn lậu, hàng giả, được thưởng đến 200 triệu đồng

    QĐ 20/2016/QĐ-TTg: Báo tin buôn lậu, hàng giả, được thưởng đến 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, ...

1293 view Xem chi tiết

Thông tư 73/2016/TT-BTC: Bổ sung mặt hàng than chịu thuế suất thuế xuất khẩu 5%

    Thông tư 73/2016/TT-BTC: Bổ sung mặt hàng than chịu thuế suất thuế xuất khẩu 5%

Ngày 20/05/2016, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 73/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than làm từ mùn cưa thuộc ...

1715 view Xem chi tiết

Một số điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015

    Một số điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền và cải cách tư pháp đặc biệt là Nghị quyết 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 ...

906 view Xem chi tiết

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Bổ sung nhiều trường hợp miễn thuế

    Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Bổ sung nhiều trường hợp miễn thuế

(customs.gov.vn) Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Trong đó, bổ sung nhiều ...

2023 view Xem chi tiết

QĐ 18/2016/QĐ-TTg: 6 trường hợp được nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu

    QĐ 18/2016/QĐ-TTg: 6 trường hợp được nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập  ...

Ngày 06/05/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm ...

1861 view Xem chi tiết

Chỉ thị 14/CT-TTG: Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí

    Chỉ thị 14/CT-TTG: Hướng dẫn triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí

Ngày 10/05/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Phí và Lệ phí; trong đó, nhận định Luật Phí và ...

1129 view Xem chi tiết

Nghị định 34/2016/NĐ-CP: Luật, Nghị định phải được đăng công báo trong thời hạn 18 ngày

    Nghị định 34/2016/NĐ-CP: Luật, Nghị định phải được đăng công báo trong thời  ...

Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ...

844 view Xem chi tiết

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Nghị định 31/2016/NĐ-CP.

    Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Nghị định 31/2016/NĐ-CP.

Ngày 6/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc ...

1423 view Xem chi tiết

Hoàn thuế GTGT từ nay đã được… đúng luật

    Hoàn thuế GTGT từ nay đã được… đúng luật

(TBKTSG Online) – Bộ Tài chính, bằng công văn mới nhất ban hành hôm 25-4, đã quyết định là từ nay, việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ được thực ...

4359 view Xem chi tiết
11 12 13 14 15