Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Từ 01/7/2017: Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa ra, vào kho giữa hải quan và doanh ...

    Từ 01/7/2017: Kết nối trực tiếp dữ liệu xăng dầu đưa ra, vào kho giữa hải quan và doanh  ...

Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về việc ...

1405 view Xem chi tiết

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân

    Toàn văn Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành ...

1375 view Xem chi tiết

Quy định mới về khai trên tờ khai hải quan xuất nhập cảnh

    Quy định mới về khai trên tờ khai hải quan xuất nhập cảnh

(customs.gov.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, ...

929 view Xem chi tiết

Hướng dẫn mới về nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập ...

    Hướng dẫn mới về nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập  ...

Hướng dẫn mới về nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu

3255 view Xem chi tiết

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt ...

    Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt  ...

Ngày 13/3/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng ...

2759 view Xem chi tiết

Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu còn nhiều vướng mắc

    Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp nhập khẩu còn nhiều vướng  ...

2366 view Xem chi tiết

Thông tư 07/2017/TT-BCT: Bỏ chế độ cấp phép nhập khẩu tự động với phân bón

    Thông tư 07/2017/TT-BCT: Bỏ chế độ cấp phép nhập khẩu tự động với phân bón

Ngày 29/05/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

3096 view Xem chi tiết

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2017

    Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2017

Nghiêm cấm bán rượu, bia cho trẻ em, trẻ em được bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, không bắt buộc đổi bằng lái xe sang thẻ PET là những chính sách ...

1626 view Xem chi tiết

Chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu có nguồn ...

    Chính thức áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ (tôn mạ) nhập  ...

Từ ngày 13/4/2017 Quyết định số 1105/QĐ - BCT ngày 30/03/2017 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép ...

1182 view Xem chi tiết

Quy định mới về khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu

    Quy định mới về khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập  ...

Quy định mới về khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu

2248 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10