Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về cấp và sử dụng thông tin tờ khai điện tử Hải quan

    Quyết định 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về cấp và sử dụng thông tin tờ khai điện tử Hải quan

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 theo đó về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ ...

740 view Xem chi tiết

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

    Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Người bệnh không được thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, thời gian nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, quyền được cung cấp dữ ...

1349 view Xem chi tiết

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg: Áp thuế suất nhập khẩu thông thường với nhiều mặt hàng

    Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg: Áp thuế suất nhập khẩu thông thường với nhiều mặt hàng

Có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối ...

1929 view Xem chi tiết

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

    Nghị định số 120/2016/NĐ-CP: Nguyên tắc quản lý, sử dụng phí

Ngày 23/08/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo ...

1711 view Xem chi tiết

Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

    Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo không được coi là Khu phi thuế quan

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/9/2016. Theo quy định tại Khoản 1, ...

2973 view Xem chi tiết

Kể từ ngày 15/11/2016, Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

    Kể từ ngày 15/11/2016, Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa  ...

Ngày 3/10/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ...

3853 view Xem chi tiết

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP: Áp thuế xuất khẩu 0% với trang sức có hàm lượng vàng dưới 95%

    Nghị định số 122/2016/NĐ-CP: Áp thuế xuất khẩu 0% với trang sức có hàm lượng  ...

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế ...

2268 view Xem chi tiết

Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ Lào

    Nghị định số 124/2016/NĐ-CP: Giảm 50% thuế suất với lúa gạo nhập khẩu từ  ...

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song ...

2317 view Xem chi tiết

QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

    QĐ 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về việc Cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/08/2016 kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg. ...

1613 view Xem chi tiết

Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng Vũng Áng

    Nên sớm triển khai E-Manifest tại Chi cục HQCK Cảng Xuân Hải và Chi cục HQCK Cảng  ...

Hệ thống E-Manifest là Hệ thống "Tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất ...

1472 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10