Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ 1/9, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập nhẩu bổ sung thêm đối tượng chịu thuế. Quy định mới về việc thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ, ...

1425 view Xem chi tiết

Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

    Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. ...

1673 view Xem chi tiết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

    Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Tăng mức xử phạt vi phạm luật Giao thông đường bộ, tăng mức lương cơ sở là những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2016.

2305 view Xem chi tiết

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

(HQ Online)- Kể từ ngày 1-7, hàng loạt chính sách mới liên quan đến hoạt động XNK cũng như trong lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ được áp dụng, như: Giảm ...

3949 view Xem chi tiết

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

    Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Từ ngày 15/6/2016 trở đi thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT- BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học ...

2984 view Xem chi tiết

Điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các Doanh nghiệp kinh doanh trong ...

    Điểm mới của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  đối với các Doanh nghiệp  ...

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 trở đi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 chính thức có hiệu lực thi hành. So với ...

1816 view Xem chi tiết

Những điểm mới của Thông tư số 84/2016/TT - BTC ngày 17/6/2016

    Những điểm mới của Thông tư số 84/2016/TT - BTC ngày 17/6/2016

Những điểm mới của Thông tư số 84/2016/TT - BTC ngày 17/6/2016

2809 view Xem chi tiết

Điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/7/2016 sửa đổi bổ ...

    Điểm lưu ý khi thực hiện Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05/7/2016  ...

3113 view Xem chi tiết

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

    Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Từ ngày 15/6/2016 trở đi thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT- BTC-BKHCN chính thức có hiệu lực. Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Khoa học ...

3397 view Xem chi tiết

Nghị định số 45/2016/NĐ-CP: Phạt nặng hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp để làm thủ ...

    Nghị định số 45/2016/NĐ-CP: Phạt nặng hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp  ...

Ngày 26/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 25/10/2013 của Chính ...

4573 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10