Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống ...

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  phát huy truyền thống  ...

Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của ...

1885 view Xem chi tiết

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2017: trung thực, thẳng thắn và dân chủ

    Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2017:  trung thực, thẳng thắn và dân chủ

Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 24/11/2017 của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất ...

820 view Xem chi tiết

“Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

    “Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

(Baohatinh.vn) - Có lần, tôi hỏi ông Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác Hồ về câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, ...

3284 view Xem chi tiết

Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, ...

    Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức,  ...

ận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ.

23911 view Xem chi tiết

Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

    Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo  ...

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 08/5/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 01/6/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ ...

7787 view Xem chi tiết

Gắn việc học Bác với triển khai nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh

    Gắn việc học Bác với triển khai nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình quán triệt, học tập các nghị quyết, chiều 18/1, đội ngũ cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh đã được nghe truyền đạt ...

1556 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

    Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Ngày 08/8/2017, Chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

1191 view Xem chi tiết

Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

    Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Phóng sự của truyền hình Nhân dân về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh ...

1271 view Xem chi tiết

Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy ...

    Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  ...

Ngày 02/6/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp ...

2458 view Xem chi tiết

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo ...

    Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đạt Giải Nhất Hội thi tuyên truyền về tư  ...

Ngày 18/5/2017, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Khối Tài chính ...

2116 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6