Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong ...

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong  ...

Ban Biên tập website xin đăng tải tài liệu chuyên đề năm 2018: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, ...

667 view Xem chi tiết

Gắn việc học Bác với triển khai nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh

    Gắn việc học Bác với triển khai nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình quán triệt, học tập các nghị quyết, chiều 18/1, đội ngũ cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh đã được nghe truyền đạt ...

1719 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

    Chi bộ Hải quan Khu kinh tế: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Ngày 08/8/2017, Chi bộ Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

1395 view Xem chi tiết

Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

    Video: Hà Tĩnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể

Phóng sự của truyền hình Nhân dân về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh ...

1400 view Xem chi tiết

Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy ...

    Vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp Đảng ủy  ...

Ngày 02/6/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, vòng chung kết Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cấp ...

2592 view Xem chi tiết

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy truyền thống ...

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  phát  ...

Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực của ...

2457 view Xem chi tiết

Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2017: trung thực, thẳng thắn và dân chủ

    Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2017:  trung thực, thẳng thắn  ...

Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 24/11/2017 của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất ...

1026 view Xem chi tiết

“Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

    “Xe chưa qua, nhà không tiếc” - Câu chuyện về lòng dân

(Baohatinh.vn) - Có lần, tôi hỏi ông Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác Hồ về câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, ...

3734 view Xem chi tiết

Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, ...

    Giới thiệu nội dung Bài thuyết trình đạt giải Nhất Hội thi tuyên truyền tư tưởng,  ...

ận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nền hành chính vì dân phục vụ.

27010 view Xem chi tiết

Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...

    Tuyên dương 01 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo  ...

Thực hiện hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 08/5/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 01/6/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã tổ ...

8204 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6