Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Học tập và làm theo

Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

    Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Sinh thời trong các tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh có tới hơn 400 bài nói và viết về đoàn kết. Tư tưởng đoàn kết nổi bật của Người là: “Đoàn ...

634 view Xem chi tiết

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập: Người thầy bản lĩnh, tận tâm

    Hướng tới  kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập: Người thầy bản lĩnh, tận tâm

(Baohatinh.vn) - Dẫu cuộc đời khép lại ở tuổi 35 nhưng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng sôi nổi và vinh quang. ...

2291 view Xem chi tiết

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

    Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình

(xaydungdang.org.vn) Trong xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nội dung tự phê bình và phê bình. ...

715 view Xem chi tiết

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ ...

    Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập: Hà Huy Tập và Đại hội lần thứ  ...

Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, với tư duy sắc sảo và tính luận chiến cao, thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ ...

2700 view Xem chi tiết

Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

    Thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Chi bộ cơ sở.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là một nguyên tắc, nội dung sinh hoạt chi bộ; là vũ khí sắc bén ...

1602 view Xem chi tiết

Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ...

    Chi bộ Hải quan CKQT Cầu Treo: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương  ...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập và làm theo gương Bác đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần ...

2940 view Xem chi tiết

Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...

    Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tĩnh triển khai học tập và làm theo  tấm gương đạo  ...

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, từng bước tạo sự chuyển biến ...

1020 view Xem chi tiết

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

    Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai  Nghị quyết Đại hội  ...

Nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ...

1012 view Xem chi tiết

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016) : Nghĩ về hai chữ ...

    Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2016) : Nghĩ  ...

Đến nay, sau 86 năm thành lập, hai chữ Đảng ta tuy rất đỗi gần gũi, quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam nhưng không phải ai cũng biết một cách ...

1715 view Xem chi tiết

Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

    Học tập và làm theo Bác về “Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững  ...

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: đoàn kết làm nên sức mạnh, đoàn kết là điểm then chốt, là cội nguồn của thành công, là mục tiêu để phấn đấu, ...

1861 view Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6