Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  290 văn bản Trang: 11 12 13 14 15
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 195/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
2 11063/TCHQ-GSQL 23/11/2015 Công văn 11063/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ảnh hưởng tới sức khỏe con người
3 3864/QĐ-TCHQ 20/11/2015 Quyết định 3864/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Cơ sở dữ liệu về Biểu thuế; Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế
4 87-NQ/ĐU 19/11/2015 Nghị quyết số 87-NQ/ĐU ngày 19/11/2015 của BCH Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức
5 124/2015/NĐ-CP 19/11/2015 Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
6 14/2015/TT-BKHĐT 17/11/2015 Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
7 3740/QĐ-TCHQ 17/11/2015 Quyết định 3740/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ sử dụng seal định vị GPS trong quản lý, giám sát Hải quan đối với hàng hóa vận chuyển bằng container chịu sự giám sát hải quan được thí điểm tại Cục Hải quan tỉnh, Thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh
8 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng
9 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 Nghị định 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
10 16120/BTC-TCHQ 02/11/2015 Công văn 16120/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
11 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
12 108/2015/NĐ-CP 28/10/2015 Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
13 9835/TCHQ-TXNK 23/10/2015 Công văn 9835/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm xuất - tái nhập
14 3234/QĐ-TCHQ 22/10/2015 Quyết định 3234/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
15 9816/TCHQ-TXNK 22/10/2015 Công văn 9816/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng magiê sulphat
16 19/2015/TT-NHNN 22/10/2015 Thông tư 19/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17 2181/QĐ-BTC 20/10/2015 Quyết định 2181/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ Tài chính Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
18 96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
19 01-NQ/ĐH 18/10/2015 Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII
20 16/CT-BCT 13/10/2015 Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015