Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  271 văn bản Trang: 11 12 13 14
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 16/CT-BCT 13/10/2015 Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015
2 157/2015/TT-BTC 08/10/2015 Thông tư 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
3 13865/BTC-TCHQ 05/10/2015 Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX cung ứng cho tàu biển quốc tế
4 139/2015/TT-BTC 03/10/2015 Thông tư 139/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay cho khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
5 15/2015/TT-NHNN 02/10/2015 Thông tư 15/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
6 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
7 152/2015/TT-BTC 02/10/2015 Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên
8 85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
9 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Nghị định 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
10 10 - NQ/TU 29/09/2015 Nghị quyết số 10 - NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính đến năm 2020 và định hướng những năm tiếp theo
11 117/2014/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 117/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
12 28/2015/TT-BCT 20/08/2015 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương về việc quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa
13 NQ/ĐH 15/08/2015 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV
14 120/2015/TT-BTC-TCHQ 14/08/2015 Thông tư 120/2015/TT-BTC-TCHQ ngày 14/8/2015 về quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
15 25/2015/TT-BCT 03/08/2015 Thông tư số 25/2015/TT-BCT ngày 3/8/2015 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2015
16 6794/TCHQ-GSQL 24/07/2015 Công văn 6794/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2015 về thủ tục XK đối với sản phẩm khí thiên nhiên dạng nén (CNG) vào doanh nghiệp chế xuất
17 79/2015/QH13 06/07/2015 Luật Thú y
18 85/2015/QH13 25/06/2015 Luật số 85/2015/QH13 của Quốc hội : Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
19 1761/QĐ-TCHQ 23/06/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp trong ngành Hải quan
20 47/2015/TT-BTC 25/05/2015 Thông tư Quy định về việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa