Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  241 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 21-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới
2 20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
3 52-KL/TU 23/10/2017 Kết luận số 52-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4 10-Ctr/ĐUK 11/10/2017 Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII
5 98-QĐ/TW 07/10/2017 Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
6 5975/TCHQ-GSQL 11/09/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
7 2999/QĐ-TCHQ 06/09/2017 Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
8 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 17/08/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
9 37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10 2979/TXNK-CST 08/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng
11 1589/GSQL-GQ1 01/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
12 90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
13 11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Thông tư của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
14 69-KH/ĐU 27/07/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
15 2754/QĐ-BCT 20/07/2017 Quyết định của Bộ Công thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
16 14-CT/TW 19/07/2017 Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
17 64-KH/ĐU 12/07/2017 Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
18 4520/TCHQ-GSQL 05/07/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
19 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
20 665-CV/TU 21/06/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI