Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  279 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 10-Ctr/ĐUK 11/10/2017 Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK thực hiện các Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII
2 98-QĐ/TW 07/10/2017 Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ
3 5975/TCHQ-GSQL 11/09/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
4 2999/QĐ-TCHQ 06/09/2017 Quyết định của Tổng cục Hải quan về việc Ban hành quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
5 37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 17/08/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHO CÔNG DÂN THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN
7 2979/TXNK-CST 08/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc chính sách thuế đối với xe ô tô thay đổi mục đích sử dụng
8 1589/GSQL-GQ1 01/08/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
9 90/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
10 11/2017/TT-BCT 28/07/2017 Thông tư của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
11 69-KH/ĐU 27/07/2017 Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020
12 2754/QĐ-BCT 20/07/2017 Quyết định của Bộ Công thương về việc sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu
13 14-CT/TW 19/07/2017 Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
14 64-KH/ĐU 12/07/2017 Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
15 4520/TCHQ-GSQL 05/07/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
16 65/2017/TT-BTC 27/06/2017 Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam
17 665-CV/TU 21/06/2017 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI
18 11-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
19 12-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
20 10-NQ/TW 03/06/2017 Nghị quyết 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa