Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Từ khóa: Loại văn bản: Lĩnh vực:
Cơ quan PH: Từ ngày: Đến ngày:
 Tổng số:  279 văn bản Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
1 28/2017/QĐ-UBND 29/05/2017 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2 07/2017/TT-BCT 19/05/2017 Thông tư 07/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
3 15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
4 02-NQ/TU 12/05/2017 Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thế giới tới
5 824/QĐ-BTC 09/05/2017 Quyết định 824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ khoản kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các Cục (và đơn vị tương đương) tại các địa phương
6 1181/TXNK-CST 12/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH sản xuất máy may Pegasus Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu
7 2380/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về Mã HS trên C/O mẫu KV
8 2381/TCHQ-GSQL 10/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về vướng mắc C/O
9 1063/TXNK-CST 05/04/2017 Công văn của Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Thực phẩm F&G Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
10 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (hiệu lực ngày 20/05/2017)
11 1105/QĐ-BCT 30/03/2017 Quyết định của Bộ Công thương về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.
12 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
13 166/QĐ-BTC 25/01/2017 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2016
14 05-CTR/ĐU 23/01/2017 Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Tinhv về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
15 477-CTR/TU 19/01/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
16 478-CT/TU 19/01/2017 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Bna chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
17 479-CT/TU 19/01/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
18 214/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 214/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
19 219/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 219/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
20 194/2016/TT-BTC 08/11/2016 Thông tư 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam